သင်တန်းသားသစ်ခေါ်ယူမှုကို လာမည့် မေလအတွင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။