အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ကိုေဆြးေႏြးေျပာၾကားေနပံု

Post by ITC Thagaya | 2018-09-07

၁၇.၇.၂၀၁၈ ရက္ေန႔ တြင္ အမွတ္(၃)စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း (သာဂရ) သို႕ MEC, အမွတ္-၂ သံမဏိစက္ရံု(ေျမာင္းတကာ) မွ ဒုစက္ရံုမႈး ဦးေမာင္ေမာင္ေအာင္ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕သည္ သင္တန္းသား/သူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ကိုေဆြးေႏြးေျပာၾကား၍ အဆိုျပဳေလ်ွာက္ထားေသာ သင္တန္းသား/သူ စာရင္းမ်ားကို အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားႏိုင္ေရး လာေရာက္ျပဳလုပ္ေပးခဲ႔ ပါသည္။


MEC, အမွတ္-၂ သံမဏိစက္ရံု(ေျမာင္းတကာ) တြင္ အလုပ္ခန္႔ထားႏိုင္ေရး လာေရာက္ေဆြးေႏြး

Post at 2018-09-07

၁၇.၇.၂၀၁၈ ရက္ေန႔ တြင္ အမွတ္(၃)စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း (သာဂရ) သို႕ MEC, အမွတ္-၂ သံမဏိစက္ရံု(ေျမာင္းတကာ) မွ Details

စက္မႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အမွတ္(၃)စက္မႈသင္တန္းေက်ာ

Post at 2017-06-06

13.5.2017ရက္ေန႔တြင္ စက္မႈဝန္ၾကီးဌာန၊ စက္မႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ အမွတ္-၃ စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း(သာဂရ) Details

Myanmar Skill Competition 2016 တွင် ဆုရရှိသူများ အား ဂုဏ်ပြု

Post at 2016-04-25

Myanmar Skill Competition 2016 ပြိုင်ပွဲတွင် Electronics Skill Area ၏ Champion of Electronics/ Best Competitor ဆုရရှိခဲ့သူ မောင်သူရလင်းအား ဂုဏ်ပြုပွဲအခမ်းအနားကို ၂၅.၃.၂၀၁၆ ရက်နေ့ နံနက် Details

(1) Machinery Course

(2) CAD/CAM Course

(3) Electrical Fitter Course

(4) Electronic Course

(5) Foundry Course

(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ေငြလဲႏႈန္း